Osallistamisesta yhteisluomiseen: vapaudestako on kysymys?

Kaavatyössä sidosryhmät ja kansalaiset eivät vain auta kaavoittajaa vaan tekevät yhteistyötä ja puntarointia toinen toistensa kanssa. Seurauksena syntyneet kaavamerkinnät ovat näin ollen, ainakin jollain lailla, yhdessä luotuja.

Osallistamisesta yhteisluomiseen: vapaudestako on kysymys? Lue lisää »