Kirjoittaja: Maija Mattila

Maija Mattila työskentelee Kalevi Sorsa-säätiössä hankevastaavana eriarvoisuuden vähentämisen parissa.

Ihmisen sija alustataloudessa

Ken Loachin ohjaama Kiitos tilauksestasi -elokuva onnistuu kuvaamaan sitä ristiriitaa, joka syntyy vapautta markkinoivan alustatalouden ja työntekijöiden todellisuuden välille.

Talvivaara-Terrafamen politiikka

Ainakin Talvivaara-Terrafamen kohdalla näyttää siltä, että ”kokonaisedun” määrittely taloudellisin termein on helpompaa saada menemään läpi kuin ympäristöstä puhumalla.

Scroll to Top