Kirjoittaja: Mari Marttila

Mari Marttila on politiikan tutkimuksen jatko-opiskelija ja töissä politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella Helsingin yliopistossa. Marttila käsittelee väitöskirjassaan digitaalista eriarvoisuutta ja sen vaikutusta demokratian toteutumiseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

DocPoint: Kaikki dokumentit valehtelevat

Asettamalla vastakkain ”korruptoituneen valtamedian” ja ”itsenäisen vaihtoehtomedian” amerikkalaisdokumentti muodostaa melko yksinkertaistetun kuvan mediakentästä.

Scroll to Top