Deliberaatiota, dialogia vai molempia?

Deliberaatio ja dialogi eroavat toisistaan, mutta ne tulisi nähdä osana laajempaa demokraattista järjestelmää eikä vaihtoehtoisina osallistumisen tapoina.

Deliberaatiota, dialogia vai molempia? Lue lisää »