Armeijakulttuurin heteronormatiivisuutta haastamassa

Kuinka muuttaa Puolustusvoimien ilmapiiriä HLBTIQ-myönteisemmäksi?