Kirjoittaja: Piia Jallinoja

Piia Jallinoja on terveyssosiologian professori Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hän tutkii tällä hetkellä uusien ja vanhojen asiantuntijaryhmien välisiä jännitteitä terveyteen ja ravitsemukseen liittyvissä kysymyksissä Suomen Akatemian rahoittamassa MEX-hankkeessa. Hän on tutkinut myös kestävän syömiseen liittyviä ilmiöitä ja kehityskulkuja, kuten kasvanutta kiinnostusta vegaaniseen ruokavalioon Suomen Akatemian rahoittamassa POPRASUS-hankkeessa.

Scroll to Top