Korkein hallinto-oikeus saamelaisuuden määrittelijänä

Saamelaiskäräjien ja korkeimman hallinto-oikeuden tulkinnat saamelaismääritelmästä ovat ajautuneet kauas toisistaan.