Kirjoittaja: Tommi Koivula

Tommi Koivula työskentelee erikoistutkijana Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksella. Heinäkuussa 2016 julkaistussa kirjassaan The European Union and the Use of Military Force: Uncovering the Myths (Routledge) hän tarkastelee Euroopan unionin sotilaallisen voimankäytön puheavaruutta.

Nato tähti

Tuleeko sota, jos Suomi liittyy Natoon?

Politiikasta sai eräästä suomalaisesta koulusta kiperän kysymyksen. Aihe herättää huolta ja on niin ajankohtainen, että toimituskuntamme päätti pyytää siihen näkemystä kahdelta eri alan asiantuntijaprofessorilta.

Scroll to Top