Kyyninen yhteiskunta: Cornelius Castoriadis Venäjän politiikan tutkijana

Cornelius Castoriadiksen mukaan venäläinen yhteiskunta koki 1900-luvun jälkipuoliskolla historiallisen muutoksen, kun byrokraattisesti hallitun yhteiskunnan rinnalle kasvoi sotilashallinto.