Saamelaisten oikeudet ja asema alkuperäiskansana

Kansainvälisen työjärjestön (International Labour Organisation, ILO) alkuperäiskansoja koskevan sopimuksen ratifiointi on ollut Suomessa esillä sen laatimisesta, vuodesta 1989 saakka. Keskustelun intensiteetti on vaihdellut vuosien saatossa, mutta ratifioinnin kirjaaminen nykyisen, Jyrki […]

Saamelaisten oikeudet ja asema alkuperäiskansana Lue lisää »