Kaipaako taloustiede paradigman muutosta?

Taloustiedettä ja sen yhteiskunnallista roolia arvostellaan paljon. Keskeisten käsitteiden monitulkintaisuus kuitenkin vaikeuttaa keskustelua siitä, millaista muutosta, uudistamista tai kehitystä taloustiede kaipaa. Helsingin yliopiston Tiedekulmassa järjestetty paneelikeskustelu muistutti jälleen aiheen käsitteellisistä sudenkuopista.

Kaipaako taloustiede paradigman muutosta? Lue lisää »