Mitä WikiLeaks kertoo median roolista poliittisissa kamppailuissa

Keskustelu median roolista kansainvälisessä politiikassa on vilkastunut viime vuosina.