Tarjoaako kokonaisturvallisuus keinot ympäristömuutokseen varautumiseen?

Ympäristökriisi vaikuttaa yhteiskuntiin ja ihmisten turvallisuuteen monin tavoin. Siksi se on otettava huomioon myös turvallisuuspolitiikassa ja varautumisessa. Ympäristömuutos tuo mukanaan uudenlaisia ja osin vaikeasti ennakoitavia vaikutuksia, joten se edellyttää myös uusien toimintatapojen kehittämistä ja omaksumista.

Tarjoaako kokonaisturvallisuus keinot ympäristömuutokseen varautumiseen? Lue lisää »