Toimitus

Toimituskuntamme kokoaa yhteen asiantuntijuutta ja osaamista politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden laajalta alalta.

Lue myös toimituskunnan tiedotteet ajankohtaisista tilaisuuksista, avoimista paikoista, toimituskuntaa koskevista asioista ja toimituksellisista aiheista.

Päätoimittaja Johanna Vuorelma

Johanna Vuorelma, PhD, on toiminut päätoimittajana vuodesta 2014 saakka. Vuorelma on väitellyt filosofian tohtoriksi Turkin ulkopolitiikan länsimaisista tulkintaperinteistä Warwickin yliopistosta ja työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostossa. Vuorelma on Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seuran varapuheenjohtaja. Ota yhteyttä sähköpostilla johanna(at)politiikasta.fi, puhelimitse 045 357 8335 tai Twitterissä.

Avustava päätoimittaja Leena Malkki

VTT Leena Malkki on yliopistonlehtori Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostossa. Hän on tutkinut pitkään terrorismia ja poliittista väkivaltaa länsimaissa sekä analysoinut myös koulusurmia. Malkki toimii vierailevana tutkijana Leidenin yliopistossa. Ota yhteyttä sähköpostilla leena.malkki(at)helsinki.fi tai Twitterissä.

Toimitussihteeri Maija Lähteenmäki

FM Maija Lähteenmäki opiskeli valtio-oppia Jyväskylässä ja sukupuolentutkimusta Helsingissä ja toimittaa tekstejä freelancerina. Ota yhteyttä: maija(at)politiikasta.fi

Maija julkaisee viikottain kielenhuoltovinkkejä räätälöityinä yhteiskuntatieteilijöille.

Tuottaja Noora Kotilainen

VTT Noora Kotilainen on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa poliittisen historian oppiaineessa. Kotilainen on väitellyt Helsingin yliopistosta kärsimyksen ja sodan kuvien asemasta maailmanpolitiikassa. Hän on kiinnostunut visuaalisuuden asemasta kansainvälisessä politiikassa, pakolaisuudesta, muuttoliikkeestä ja ihmisyyden politiikasta sekä ihmis- ja eläinoikeuksista. Hän kuratoi Politiikasta-verkkolehden Politiikasta taidetta -sarjaa. Kotilaisen tutkijaprofiiliOta yhteyttä: noorakotilainen(at)gmail.com.

Mediatuottaja Susanna Hast

YTT Susanna Hast on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa sekä muusikko. Hän tutkii tunteita ja sodan kokemusta. Hast tekee myös tanssiin, videoon ja äänitaiteeseen liittyviä hankkeita. Susanna Hastin kotisivut. Ota yhteyttä: susanna.hast(at)gmail.com

Korkeakouluharjoittelija Marianne Sandelin

Marianne Sandelin opiskelee käytännöllistä filosofiaa ja yleistä historiaa Helsingin yliopistolla. Hänen mielenkiinnon kohteitaan ovat paitsi aatehistoria ja yhteiskuntafilosofia, myös aivan erityisesti valistus ja sen kritiikki, demokratia ja eliitit sekä uskonto vallankäytön välineenä. Ota yhteyttä: marianne.sandelin(at)helsinki.fi

Toimituskunnan jäsenet

Teppo Eskelinen

Teppo Eskelinen, YTT (dos.), työskentelee yhteiskuntapolitiikan (ma.) yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Aalto-yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Eskelisen mielenkiinnon kohteita ovat globaali köyhyys ja kehitysmaapolitiikka, poliittinen talous, kansalaisliikkeet ja poliittinen filosofia.

Emma Hakala

Emma Hakala on poliittisen historian jatko-opiskelija ja töissä Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa. Hänen väitöskirjansa käsittelee ympäristöturvallisuuden käsitettä ja erityisesti kansainvälisten järjestöjen roolia sen toteuttajina Länsi-Balkanilla 1990-luvun konfliktien jälkeen. Laajemmin tutkimusintresseihin kuuluvat Balkanin maat, ympäristöturvallisuus ja ympäristöpolitiikka sekä konfliktinjälkeinen yhteistyö. Ota yhteyttä: emma.hakala(at)helsinki.fi

Tapio Juntunen

Tapio Juntunen on kansainvälisen politiikan tohtoriopiskelija Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Hänen väitöskirjatyönsä käsittelee Suomen aseidenriisuntapolitiikan ja ulkopolitiikan muutosta kylmän sodan loppupuolella. Lisäksi Juntunen on kiinnostunut turvallisuustutkimuksesta sekä kansainvälisen politiikan opetuksen pedagogisesta kehittämisestä. Ota yhteyttä: tapio.juntunen(at)uta.fi

Anni Kangas

YTT Anni Kangas työskentelee yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Tutkimuksellisesti häntä kiinnostavat globaalien ja lokaalien muotojen vuorovaikutus venäläisessä politiikassa, Suomen ja Venäjän suhteet sekä kulttuurinen poliittinen taloustiede.
 Ota yhteyttä: anni.kangas(at)uta.fi

Jaakko Kuosmanen

Jaakko Kuosmanen, PhD, on Edinburghin yliopistosta valmistunut politiikan tutkimuksen tohtori. Hän työskentelee Oxfordin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Jaakko toimii koordinaattorina Oxford Martin Schoolin Human Rights for Future Generations -projektissa. Tutkimusintresseihin kuuluvat muun muassa ihmisoikeudet sekä lyhytnäköisen politiikan ongelma. Ota yhteyttä: Jaakko.kuosmanen(at)law.ox.ac.uk

Karim Maïche

Karim Maïche on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksessa (TAPRI). Hänen väitöskirjansa keskittyy Algerian autonomiseen ammattiyhdistysliikkeeseen ja laajemmin maan kansalaisyhteiskuntaan. Lisäksi Maïchen tutkimusintressit liittyvät Pohjois-Afrikan, Lähi-idän ja Välimeren alueen joukkoliikkeisiin, mobilisaatioon ja kulttuurihistoriaan.

Mari Marttila

Mari Marttila on politiikan tutkimuksen jatko-opiskelija ja töissä politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella Helsingin yliopistossa. Marttila käsittelee väitöskirjassaan digitaalista eriarvoisuutta ja sen vaikutusta demokratian toteutumiseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Laajemmin hänen tutkimusintressejään ovat poliittinen edustaminen ja sosiaalinen media politiikan välineenä . Ota yhteyttä: mari.marttila(at)helsinki.fi

Minna Mayer

Minna Mayer viimeistelee väitöskirjaansa Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella. Väitöstutkimuksen aiheena on Suomen kehitysyhteistyö meteorologian alalla. Mayerin mielenkiinnon kohteina ovat Suomen ja EU:n kehityspolitiikka, luonnonkatastrofit ja humanitaariset kriisit kehittyvissä maissa, ilmastonmuutos ja ilmastopakolaisuus, yksityisen sektorin rooli kehityksessä, politiikan ja tieteen välinen suhde sekä kehitystilastot ja indikaattorit. Ota yhteyttä: minna.mayer(at)helsinki.fi

Jiri Nieminen

YTT Jiri Nieminen toimii tutkijana Tampereen yliopiston journalismin, median ja viestinnän tutkimuskeskuksessa. Nieminen tutkii miespoliitikkojen maskuliinisuuden ja feminiinisyyden performatiiveja sosiaalisessa mediassa ja työskentelee tuntiopettajana. Ota yhteyttä: jiri.nieminen(at)uta.fi

Emilia Palonen

PhD, dosentti Emilia Palonen on valtio-opin yliopistonlehtori (ma.) Helsingin yliopistossa. Palonen tutkii demokratian mahdollisuuksia, populismia, Eurooppaa ja kaupunkeja (etenkin Budapestia, Helsinkiä ja Luxemburgia). Hän kehitti Politiikasta-julkaisua ja toimi sen ensimmäisenä päätoimittajana vuosina 2012–2014. 

Emilia Palosen Academia.edu-profiili. Ota yhteyttä: emilia.palonen(at)helsinki.fi

Laura Parkkinen

VTM, FM Laura Parkkinen on vapaa toimittaja ja tutkija, joka on erikoistunut Ranskaan ja populismiin. Parkkinen työskenteli projektitutkijana Jyväskylän yliopistossa vuosina 2015–2016 Suomen akatemian hankkeessa ”Populismi liikkeenä ja retoriikkana”. Parkkisen Turun yliopistolle tehtävä väitöskirja käsittelee populismia viestintänä. Keväällä 2017 Parkkinen toimii tuntiopettajana ja vierailevana tutkijana Université de Bourgognessa. Ota yhteyttä: llepar(at)utu.fi

Johanna Rainio-Niemi

RainioNiemi_Johanna

Dosentti, VTT Johanna Rainio-Niemi työskentelee yliopistotutkijana politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella Helsingin yliopistossa. Tutkimuksellisesti häntä kiinnostavat kansallisen ja kansainvälisen leikkauspisteet politiikan historiassa sekä nykyajan muistin politiikassa. Rainio-Niemi on tutkinut suomalaista konsensuspolitiikkaa eurooppalaisessa kontekstissa, kylmän sodan puolueettomuuspolitiikkaa, hallinnon ja demokratian historiaa sekä hyvinvointivaltiota.  Ota yhteyttä: johanna.rainio(at)helsinki.fi

Miika Raudaskoski

Miika Raudaskoski työskentelee historian, yhteiskuntaopin ja opinto-ohjauksen lehtorina Leppävirran lukiossa. Hän on historian jatko-opiskelija Social and Cultural Encounters -tohtoriohjelmassa Itä-Suomen yliopistossa. Raudaskoski tarkastelee väitöstutkimuksessaan Suomen ja Venäjän rajan politisointia kylmän sodan jälkeisessä keskustelussa. Miika Raudaskoski Twitterissä ja SOLEcris-tutkijatietokannassa. Ota yhteyttä: miika.raudaskoski(at)uef.fi

Jyrki Ruohomäki

YTT Jyrki Ruohomäki työskentelee kehittämispäällikkönä Kriisinhallintakeskuksessa (CMC). Ruohomäen mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti rauhan- ja konfliktintutkimus, Pohjois-Irlanti ja Yhdysvallat. Ota yhteyttä: jyrki.ruohomaki(at)gmail.com

Hanna Smith

VTT Hanna Smith on tutkija Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa ja Suomen akatemian rahoittamassa huippuyksikössä Choices of Russian Modernisation. Hän on erikoistunut Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä sisäpolitiikaan. Tutkimusintresseihin kuuluvat myös alueellinen yhteistyö, Pohjoismainen yhteistyö ja kansainväliset organisaatiot sekä IVY-alueen maat.

Isak Vento

Isak Vento on valtiotieteiden tohtoriopiskelija Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjatyönsä käsittelee Euroopan unionin koheesiopolitiikan innovaatiokykyä ja demokratiavaikutuksia. Vento on myös Valtiotieteellisen yhdistyksen sihteeri. Ota yhteyttä: isak.vento(at)helsinki.fi

Riina Yrjölä

Riina Yrjölä, PhD, työskentelee tutkijana sekä vapaana toimittajana. Hänen väitöskirjansa käsitteli kriittisesti länsimaisen julkkishumanitarismin kolonialistista maailmankatsomusta. Yrjölän mielenkiinnon kohteena ovat globaali julkkishumanitarismi, populaarikulttuurin ja maailmanpolitiikan suhteet sekä tilan, ajan ja muistin politiikka. Ota yhteyttä: yrjolariina(at)gmail.com