Globaali eriarvoisuus ja haavoittuvuuden politiikka

Ympäristöuhkien määritteleminen, niihin varautuminen ja ympäristöhaavoittuvuuksien hallinta ovat aina sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä.