Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on hätähuuto alkuperäiskansan oikeuksien puolesta

Sovinto saamelaisten kanssa kytkeytyy kysymykseen siitä, minkälaisen oikeudellisen aseman valtio halua antaa saamelaisille. Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio haastaa valtiota kohtaamaan ratkaisemattomat oikeudenloukkaukset, mutta kykeneekö valtio toimimaan niiden mukaisesti?