Kirjoittaja: Ilkka Kajaste

VTM Ilkka Kajaste on eläkkeellä oleva valtiovarainministeriön kansantalousosaston apulaisosastopäällikkö. Vuosina 2001–14 Kajaste toimi sijaisjäsenenä EU:n talous- ja rahoituskomiteassa.

Talouspolitiikan koordinaatio ennen ja jälkeen pandemian

Euroopan unionia ja euroaluetta on hyödyllistä tarkastella yhden kokonaisuuden rinnalla myös yksittäisten jäsenvaltioiden näkökulmasta. Yhteisistä säännöistä huolimatta on kansallisella budjettipolitiikalla ja rakennetoimilla edelleen ratkaiseva merkitys. Pandemian jälkeen tulee ratkaistavaksi sekä kärjistynyt velkaongelma että kasvupotentiaalin vahvistaminen.

Talouspolitiikan koordinaatio ennen ja jälkeen pandemian Lue lisää »

Scroll to Top