Kirjoittaja: Ilkka Ruostetsaari

Ilkka Ruostetsaari on valtio-opin professori Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Suomalainen valtaeliitti muutoksessa

Millainen on 2010-luvun suomalainen eliitti? Onko eliitti yhtä kuin yläluokka? Entä ovatko suomalaisen eliittirakenteen muutokset demokratian kannalta myönteisiä vai kielteisiä?

Scroll to Top