Kirjoittaja: Ilkka Ruostetsaari

Ilkka Ruostetsaari on valtio-opin professori Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Onko poliittisesta kuluttajuudesta ja asiantuntijavallasta edustuksellisen demokratian vaihtoehdoiksi?

Kun kansalaisten perinteinen poliittinen osallistuminen vähenee, etsitään täydentäviä tai korvaavia osallistumismuotoja. Missä määrin suomalaiset kannattavat poliittista kuluttajuutta ja häivedemokratiaa poliittisen osallistumisen muotoina?

Onko poliittisesta kuluttajuudesta ja asiantuntijavallasta edustuksellisen demokratian vaihtoehdoiksi? Lue lisää »

Scroll to Top