Kirjoittaja: Isak Vento

Isak Vento är doktorand vid Helsingfors universitet och jobbar i projektet Politiskt beteende i den finlandssvenska diasporan.

Scroll to Top