Kuka on saamelainen? Alkuperäiskansan määrittelyn paradoksit

Suomen toimet alkuperäiskansojen oikeuksia turvaavan sopimuksen ratifioimiseksi ovat synnyttäneet poliittisen konfliktin.