Kirjoittaja: Juha-Matti Ritvanen

Juha-Matti Ritvanen on väitöskirjatutkija Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineessa. Hänen väitöskirjansa käsittelee Neuvostoliiton hajoamisen vaikutuksia Suomen ulkopolitiikkaan. Ritvanen on myös ReImag-tutkimushankkeen jäsen.

Kylmän sodan päätös haastoi Suomen ulkopolitiikan

Kylmän sodan päättyessä Suomen ulkopolitiikassa tapahtui perustavanlaatuinen muutos, joka oli ajallisesti lyhyt mutta intensiteetiltään kiivas prosessi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 on nostanut Suomen ulkopoliittiset linjanvedot jälleen pöydälle.

Mauno Koivisto – supervaltojen välinen sillanrakentaja

Mauno Koivisto ja George Bush jakoivat yhteisen näkemyksen Neuvostoliiton kehityksestä ja pitivät tärkeänä Gorbatšovin aseman tukemista. Molemmat suhtautuivat pidättyvästi Baltian maiden itsenäisyyspyrkimyksiin ja Boris Jeltsinin johtaman Venäjän nousuun.

Scroll to Top