Kirjoittaja: Laura Nordström

Laura Nordström on tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa yleisessä valtio-opissa ja maailmanpolitiikassa. Hän tutkii asiantuntijatiedon valtaa ja lobbausta eurokriisin päätöksenteossa.

Korona muutti EU-lobbausta, mutta sääntelyä tarvitaan

Koronapandemia pakotti myös EU-instituutiot siirtymään etätyöskentelyyn, mukaan lukien Brysselin lobbarit. Tämä haastaa aiemmat kasvokkaisiin tapaamisiin nojanneet lobbauskäytännöt. Uusi tilanne ei kuitenkaan poista tarvetta säännellä EU-lobbausta ja tehdä siitä läpinäkyvämpää.

Scroll to Top