Kirjoittaja: Lena Näre

Lena Näre on sosiologian tenure track –apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hänen professuurinsa alana on sosiaalinen muutos ja yhteiskunnan rakenne.

Scroll to Top