Sotarikokset Ukrainassa muistuttavat maailmansotien turvattomuudesta

Venäjä on aloittanut kansainvälisen oikeuden vastaisesti sodan Ukrainaa vastaan. Clausewitzilaisessa sodassa sen tarkoitus on tuhota Ukrainan asevoimat, valloittaa alueet ja murtaa kansan tahto.