Author name: Mikko Rajavuori

Mikko Rajavuori on Suomen Akatemian tutkijatohtori Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella.

Uusliberalismi saranakohdassa

Finanssikriisistä lähtien niin osakeyhtiöiden tarkoitusta, kilpailuoikeuden tehtäviä kuin kansainvälisiä sijoituksia on kyseenalaistettu. Nämä kolme talousoikeudellista esimerkkiä viittaavat siihen, että uusliberalismin huippukausi on päättynyt.

Politisoiko EU:n seuranta-asetus yrityskaupat?

EU:n uusi seuranta-asetus valjastaa yritysostoseurannan kauppapoliittiseksi työkaluksi, mutta sillä voi olla myös laajempia vaikutuksia unionin sisäisen yrityskauppavalvonnan logiikkaan.

Valtiollinen rahasto Suomeen?

Suomen talouspolitiikassa näyttää olevan kansainvälisesti suuntautuneen passiivisen valtiollisen rahaston mentävä aukko.

Vieritä ylös