Kirjoittaja: Nora Repo

Nora Repo-Saeed on uskontotieteen tohtori ja työskentelee projektisuunnittelijana ADRA Finland säätiössä. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat islam Euroopassa, islam ja sukupuoli sekä muuttoliikkeeseen ja syrjintään liittyvät teemat. ADRA Finland säätiö työstää tällä hetkellä yhteiskunnallista Tavoitteena uusi me -hanketta, joka keskittyy hyviin väestösuhteisiin, syrjimättömyyteen ja inklusiivisuuteen.

Rakenteellinen syrjintä tekee yhdenvertaisuudesta mahdotonta Suomessakin

Yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä puhutaan paljon itsestäänselvyyksinä. Ne eivät kuitenkaan tule ilmaiseksi vaan vaativat jatkuvaa työtä. Rakenteellisen syrjinnän olemassaolo nakertaa yhteiskuntaryhmien välisiä suhteita ja lisää niiden välistä vastakkainasettelua.

Scroll to Top