Haavoittuvuuden narratiivista

Puheella haavoittuvuudesta pyritään tekemään näkyväksi muutoin helposti piiloon jäävää syrjäytymistä. Samalla saatetaan toisintaa stereotyyppistä ajattelutapaa vähemmistöistä.