Tietotyön organisoinnissa yhteiskunnan ongelmat palaavat yksilölle

Tietotyö onorganisoitu niin, että yhteiskunnasta ja työelämän käytännöistä nousevat ongelmat muuttuvat yksilöiden ongelmiksi.