Kirjoittaja: Ville Lähde

Ville Lähde on BIOS-tutkimusyksikön tutkija, niin & näin -lehden toimittaja ja tietokirjailija.

IPCC:n maankäyttö­raportin viesti ja suomalainen vastaanotto

Raportissa korostetaan yhtäältä toimien kokonaisvaltaisuutta, toisaalta niiden soveltamista paikalliseen kontekstiin. Kontekstuaalisuuden korostus tahtoo Suomessa kääntyä täkäläisten toimintatapojen puolustamiseksi ja kokonaisvaltaisuus vastuun sysäämiseksi muulle maailmalle.

Maailman nälkä ei ratkea tuotantoa lisäämällä

Maailmassa ei nähdä nälkää sen takia, että ruokaa ei tuotettaisi tarpeeksi, vaan siksi, että ruoka ei kohtaa tarvitsijaansa. Nälkäongelman ratkaiseminen vaatii ruoan tuottamisen, omistamisen, kuljettamisen ja kaupankäynnin tapojen uudistamista.

Scroll to Top