Miksi biodiversiteetin suojelussa ei ole onnistuttu paremmin?

Biodiversiteetin suojelua kannatetaan laajasti, mutta siinä onnistumista vaikeuttaa tavoitteiden epämääräisyys. Parempiin tuloksiin voitaisiin päästä, jos haaste hahmotettaisiin sen sijaan nielujen niukkuuden ongelmaksi.