Studia Generalia: Demokratiatutkimus

Demokratiatutkimuksen kenttä on usein luultua monipuolisempi. Se sisältää tutkimusta liittyen esimerkiksi peruskoulun demokratiakasvatukseen, oppilaiden kansalaispätevyyden muotoutumiseen ja siitä edelleen yliopistojen hallintoon. Kaupunginosien suunnittelu tai kuntien osallistava budjetointi kuuluvat nekin demokratiatutkimuksen piiriin.

Tämä artikkelisarja pohjaa Tampereen yliopiston Demokratiatutkimusverkoston keväällä 2022 järjestämään Studia Generalia -yleisöluentosarjaan, joka esittelee demokratiatutkimuksen monimuotoisuutta. Suomen- ja englanninkielisissä luennoissa työtään esittelevät eri tieteenalojen tutkijat, joita yhdistää demokratiatutkimus.

Alusta– ja Politiikasta-julkaisujen koordinoitu artikkelisarja tarjoaa näkökulmia demokratiatutkimukseen myös heille, jotka eivät luennoille ehtineet.

Kansalaisia piirissä

Voivatko kunnat ratkaista demokratian kriisin?

Kunnilta odotetaan yhä enemmän toimia sen eteen, että kansalaiset pääsisivät laajemmin mukaan päätöksentekoon. Niillä voikin olla merkittävä rooli demokratian kriisin selättämisessä, mutta tähän rooliin liittyy myös rajoitteita ja haasteita.

Aalto-yliopisto Espoo

Suomalaisen yliopistodemokratian ongelmat

Korkeakoulupoliittiset muutokset ovat tuoneet suomalaisihin yliopistoihin julkisjohtamisesta kumpuavan managerialistisen johtamistavan sekä paineen olla taloudellisesti kilpailukykyisiä.

Scroll to Top