Studia Generalia: Demokratiatutkimus

Demokratiatutkimuksen kenttä on usein luultua monipuolisempi. Se sisältää tutkimusta liittyen esimerkiksi peruskoulun demokratiakasvatukseen, oppilaiden kansalaispätevyyden muotoutumiseen ja siitä edelleen yliopistojen hallintoon. Kaupunginosien suunnittelu tai kuntien osallistava budjetointi kuuluvat nekin demokratiatutkimuksen piiriin.

Tämä artikkelisarja pohjaa Tampereen yliopiston Demokratiatutkimusverkoston keväällä 2022 järjestämään Studia Generalia -yleisöluentosarjaan, joka esittelee demokratiatutkimuksen monimuotoisuutta. Suomen- ja englanninkielisissä luennoissa työtään esittelevät eri tieteenalojen tutkijat, joita yhdistää demokratiatutkimus.

Alusta– ja Politiikasta-julkaisujen koordinoitu artikkelisarja tarjoaa näkökulmia demokratiatutkimukseen myös heille, jotka eivät luennoille ehtineet.

Demokratia-kyltti

Pahasta hyvään demokratiaan: Demokratia kapitalististen yhteiskuntien historian osatekijänä

Platonin ja Aristoteleen ajoista 1900-luvulle saakka demokratia-sanalla oli hallitsevien yhteiskuntaluokkien keskuudessa kielteinen merkitys. Erityisesti toisen maailmansodan jälkeen länsimaissa demokratiaa on taas pidetty varsin myönteisenä asiana.

Pahasta hyvään demokratiaan: Demokratia kapitalististen yhteiskuntien historian osatekijänä Lue lisää »

Scroll to Top