Arktinen alue

Arktinen alue on noussut viime vuosina kansainvälisen politiikan tutkimuksen tärkeäksi kohteeksi. Alueella tapahtuva poliittinen ja taloudellinen kehitys on merkittävä kysymys myös Suomen kannalta.