Arktinen alue

Arktinen alue on noussut viime vuosina kansainvälisen politiikan tutkimuksen tärkeäksi kohteeksi. Alueella tapahtuva poliittinen ja taloudellinen kehitys on merkittävä kysymys myös Suomen kannalta.

Suomen visio Etelämantereen tulevaisuudesta hakee muotoaan vuodelle 2020

Suomi pääsee esittämään näkemyksensä Etelämantereen tulevaisuudesta Etelämannersopimuksen vuosikokouksessa kahden vuoden kuluttua. Nykyisen Etelämanner-tutkimuksen strategian perusteella se perustuu pääasiallisesti yritykseen markkinoida olemassa olevaa arktista teknologiaa Antarktiksen tutkimukseen.

Jäälle rakennettu: Teknopolitiikka ja Suomen arktinen toimijuus

Teknologiset ratkaisut ja niiden hyödyntäminen tai hyödyntämättä jättäminen vaikuttavat olennaisesti arktisten alueiden tulevaisuuteen. Turvallisuuden, hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen kannalta teknologiat voivat olla hyviä tai pahoja, mutta ne eivät ole koskaan neutraaleja.

Syntymäpäivälahja Suomelle

Suomessa monet eivät tiedä tai usko, että Suomellakin on oma kolonisointihistoriansa. Dekolonisaation ensimmäinen askel on aloittaa keskustelu kolonialismin olemassaolosta.

Arktisen alueen käsite on poliittinen

Yksi tutkija, yksi minuutti -videolla Lapin yliopiston väitöskirjatutkija Joonas Vola kertoo, että arktisen alueen käsite ei ole maantieteellinen vaan poliittinen ja toiseutta tuottava.

Scroll to Top