Kirjoittaja: Saara Matala

Saara Matala työskentelee tekniikan historian post doc -tutkijana Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa Göteborgissa. Hänen tutkimuksensa käsittelee kauppaa ja tekniikan siirtoa kylmässä sodassa. Matala on yksi dokumenttisarjaan haastatelluista tutkijoista.

Suomettumisen teollisuushistoriaa

Suomen ja Neuvostoliiton suhteista nimensä saanut ilmiö on monitahoisempi kuin se usein ymmärretään. Silti pienenkin maan on arvioitava toimintaansa kriittisesti.

Jäälle rakennettu: Teknopolitiikka ja Suomen arktinen toimijuus

Teknologiset ratkaisut ja niiden hyödyntäminen tai hyödyntämättä jättäminen vaikuttavat olennaisesti arktisten alueiden tulevaisuuteen. Turvallisuuden, hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen kannalta teknologiat voivat olla hyviä tai pahoja, mutta ne eivät ole koskaan neutraaleja.

Mauno Koivisto – idänkaupan sivustaseuraaja

Mauno Koiviston presidenttikaudella Suomen ja Neuvostoliiton välisen kahdenvälisen kaupan clearing-järjestelmä lakkautettiin ja Neuvostoliiton kauppa romahti. Miten presidentti Koivisto suhtautui idänkaupan murrokseen?

Scroll to Top