Narratiivi

Politiikan tutkimuksessa narratiivien avulla hahmotetaan tapahtumien erilaisia tulkintatapoja.

Politiikan tutkijoiden nauhurit ja laskimet

Lukuaika: 6 min.  Jalkautuminen eduskuntaan nauhurin kanssa avaa uusia horisontteja politiikan käytäntöihin, perinteisiin, uskomuksiin ja dilemmoihin. Se ei kuitenkaan tarkoita, että muut laadulliset tai määrälliset menetelmät pitäisi jättää vähemmälle huomiolle. [Lue lisää]

Kiristystä vai kilpailukykyä?

Lukuaika: 4 min.  Yhteiskuntasopimuksesta esiintyi mediassa erilaisia kertomuksia, joiden ongelmat ja rankaisut, sankarit ja konnat vaihtelivat. Kertomusten osapuolet pyrkivät vakuuttamaan ja vaikuttamaan erilaisilla mediassa esitetyillä performansseilla. [Lue lisää]

Kriitikot ilman ratkaisuja?

Lukuaika: 4 min.  Kenties yllättäen ”maahanmuuttokriitikot” ovat jo vuosikausia olleet oikeassa eräässä pääväittämistään: ”Maahanmuuttopolitiikasta ei Suomessa käydä keskustelua.” [Lue lisää]
1 2