radikalisoituminen

Ovatko Syyriasta palaavat turvallisuusuhka?

Syyriasta ja Irakista palaaviin liittyvät turvallisuusriskit huolestuttavat. Huolet eivät ole perusteettomia. Samalla keskustelussa on myös esiintynyt useita tutkimustiedon valossa kestämättömiä oletuksia.

Emmanuel Macron ja tasavallan islam

Ranskan presidentti Emmanuel Macron valmistelee rakenteellista uudistusta islamin asemasta Ranskassa. Uudistuksen myötä keskiöön nousevat tasavallan arvot ja laïcité-periaate.

Suomen syrjäytetyt nuoret syrjäytyneessä demokratiassa

Demokratian vahvuus punnitaan sen kyvyssä turvata yhdenvertaisen poliittisen osallisuuden edellytykset myös huono-osaisille nuorille. Tällä kriteerillä suomalainen demokratia näyttää vahvasti syrjäytyneeltä, mikä voi aiheuttaa monenlaisia uhkia sen kestävyydelle.

Scroll to Top