Rasismi

Rasismi on syrjintää synnynnäisten ominaisuuksien perusteella. Millä tavalla rasismia tutkitaan yhteiskuntatieteissä?

Mustavalkoinen kuva shakkinappuloista pelilaudalla

Rasistien harjoittama manipulaatio on uhka demokratialle

Rasistit ja laitaoikeisto pyrkivät vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen tahallisen manipuloivalla kielenkäytöllä. Se ylittää moraalisesti merkittävän rajan kuulijoiden hyväksyttävän ohjailun ja tuomittavan manipuloinnin välillä. Tämä rapauttaa luottamusta, joka on rationaalisen keskustelun ennakkoehto.

Yritykset, yhteiskunta ja aktivismi

Yritysaktivismilla tarkoitetaan yritysten ja yritysjohtajien kampanjointia sekä kannanottoja kiistanalaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin. Yritysten kannanotot nostattavat tyypillisesti kahtiajakautuneita reaktioita puolesta ja vastaan.

Elintasosurffarit, ”oikeilla nimillä” puhuminen ja rasismi

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylvään käyttämä ilmaus turvapaikanhakijoista ”loisivina elintasosurffareina” on lyhyessä ajassa vakiintunut osaksi poliittista retoriikkaa Suomessa. Sitä voi tulkita myös merkkinä keskustaoikeistolaisen blokin vahvistumisesta ennen vuoden 2023 eduskuntavaaleja. 

Black lives matter: rakenteellisen rasismin äärellä

Syrjinnänvastaiset protestit ovat nostaneet rasismin historian huomion keskipisteeksi eri puolilla maailmaa. Patsaiden ja muiden kulttuuristen symboleiden sijaan mielenosoituksen perimmäisenä kohteena on laajalle levinnyt rakenteellinen rasismi, joka on keskeinen osa myös suomalaista yhteiskuntaa.

Scroll to Top