seksuaalisuus

Hankalan sukupuolisuuden teoreetikko

Performatiivisuus sisältää ajatuksen olemassa olevia rakenteita kyseenalaistavasta tai muutokseen tähtäävästä toiminnasta, ja näin se on luonteeltaan syvästi poliittinen.

DocPoint: Kun epätoivo kääntyy rohkeudeksi

Pienen pakolaisyhteisön lämminhenkisyydelle asettuu jyrkäksi kontrastiksi paitsi patriarkaalisen ja heteronormatiivisen kulttuurin homovastaisuus, myös länsimaiden nuiva asenne pakolaisiin.

Heterouden fiktiosta ja avioliiton funktioista

Avioliitto on seksuaalisuuden hallinnan väline, joka osana kapitalismin kehitystä liittyy lisäksi pyrkimyksiin kontrolloida omaisuutta ja naisruumiin lisääntymiskykyä.

Vieritä ylös