taloustiede

Kaipaako taloustiede paradigman muutosta?

Taloustiedettä ja sen yhteiskunnallista roolia arvostellaan paljon. Keskeisten käsitteiden monitulkintaisuus kuitenkin vaikeuttaa keskustelua siitä, millaista muutosta, uudistamista tai kehitystä taloustiede kaipaa. Helsingin yliopiston Tiedekulmassa järjestetty paneelikeskustelu muistutti jälleen aiheen käsitteellisistä sudenkuopista.

Kirja-arvio: Finanssikriiseistä kohti arvon ja toivon taloustiedettä

Arvon määritteleminen on poliittista ja sosiaalista toimintaa, eikä se siksi ole taloustieteissäkään tieteellisesti objektiivinen ja neutraali matemaattinen prosessi, väittää Mariana Mazzucato. Arvo pitäisi määritellä uudelleen niin, että voidaan erottaa arvon tuottaminen ja välistävetäminen.

Lasisia toimistotaloja alhaalta päin kuvattuna.

Arvio: Globaali talous yhtiövallan puristuksessa

Yhtiöiden valta yhteiskunnallisine ulottuvuuksineen sekä hintojen hallinta ovat teemoja, jotka ovat jääneet suhteellisen vähälle huomiolle uusklassisessa valtavirtataloustieteessä. Uusi teos pureutuu yhtiövallan kysymyksiin.

Scroll to Top