Ohjeet

Lukuaika: 2 min. 

Politiikasta julkaisee artikkeleita ja arvioita.

Artikkelit ovat maksimissaan 10 000 merkin pituisia analyyseja yhteiskunnallisista ilmiöistä. Artikkeleiden tyyli voi olla myös poleemisempi tai muuten vapaampi. Arviot käsittelevät kirjoja, elokuvia, konferensseja tai mitä vaan, johon löytyy kiinnostava tutkimuksellinen näkökulma.

Oikoluetut käsikirjoitukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen toimitus@politiikasta.fi. Toimitussihteeri editoi hyväksytyn kirjoituksen kirjoittajan kanssa.

Käsikirjoituksiin liitetään mukaan kirjoittajan oppiarvo ja nykyinen tehtävä, aiheeseen sopiva, vapaaseen käyttöön lisensoitu kuvituskuva sekä lista asiasanoista. Käsikirjoitukset ovat joko Word- tai OpenOffice-tiedostona.

Verkkokirjoittamisessa väliotsikoiden ja lyhyiden kappaleiden merkitys kasvaa. Kappaleet ovat keskimäärin kahden virkkeen mittaisia ja väliotsikot korostettuja.

Politiikasta tähtää tieteen yleistajuistamiseen. Vältä tarpeetonta akateemista jargonia, koska verkkolehden tarkoituksena on palvella laajaa yleisöä. Hyvän kirjoittamisen merkitys korostuu entisestään sähköisessä mediassa.

Liitä mukaan mahdollisimman paljon tarkentavia linkkejä. Tekstiin tulevat linkit lisätään hakasulkuihin siihen kohtaan, johon ne on tarkoitettu. Muotoile tekstisi niin, että kaikki mahdolliset viitteet ovat tekstin sisällä linkkien muodossa. Vieraskieliset sitaatit käännetään tekstin kielelle.

Katso myös toimitussihteerin kielenhuoltovinkit.

 

Politiikasta publishes articles and reviews.

Articles are 10 000 characters maximum in length and focus on societal themes. We also accept more polemic and column-like articles. Reviews can focus on books, movies, plays, conferences, music or anything else that has an interesting political angle.

Proofread transcripts are sent to editors by email to toimitus@politiikasta.fi. Transcripts are edited together with the author.

Transcripts should include the author’s name, email address, title, current position, CC licensed topic-related photo, and a list of key words. Transcripts should be written in Word or OpenOffice.

Texts are sent with a preliminary title and bold subtitles. Please keep paragraphs short, approximately two to three sentences in length.

Please avoid unnecessary academic jargon or any theme specific slang. The idea is to cater for a wide audience. The importance of good writing is particularly important in digital media.

Links that clarify and exemplify the text are encouraged, and should be bracketed within the text. All references should be included as links within the main text. Citations that are originally in a different language than the main text should be translated.