Kirjoittaja: Anu Koivunen

Anu Koivunen on professori Turun yliopistossa.

Murtuuko maan tapa?

JSN:n päätökset tekevät näkyväksi median ja poliitikkojen kriisiytyneen suhteen, joka kertoo vielä laajemmista kehityskuluista.

Scroll to Top