Poliittiset jännitteet ja arjen selviytymisstrategiat pandemia-ajan Latinalaisessa Amerikassa

Pandemia-aikana ihmisten oma aktiivisuus ja verkostot ovat nousseet keskiöön, kun eriarvoisuuden yhä syvenevät kuilut ja johtajien autoritääriset otteet ovat pahentuneet pandemian varjossa. Toimeentulon ja terveyden kriisillä on pitkät juuret siinä, miten Latinalainen Amerikka asemoituu globaalissa maailmassa.

Poliittiset jännitteet ja arjen selviytymisstrategiat pandemia-ajan Latinalaisessa Amerikassa Lue lisää »