Kirjoittaja: Eija Ranta

Eija Ranta on globaalin kehitystutkimuksen akatemiatutkija Helsingin yliopistossa.

Nainen pitää kädessään kylttiä, jossa lukee "Justice & democracy for Nicaragua".

Nicaraguan vaikeat vaalit

Marraskuussa Daniel Ortega valittiin jälleen Nicaraguan presidentiksi vaaleissa, joiden kansainvälinen media totesi olleen pelkkää teeskentelyä. Vaalit, joissa hänellä ei käytännössä ollut vastaehdokkaita, olivat viimeisin sinetti viime vuosikymmenen aikana tapahtuneelle demokratian romahtamiselle maassa.

Poliittiset jännitteet ja arjen selviytymisstrategiat pandemia-ajan Latinalaisessa Amerikassa

Pandemia-aikana ihmisten oma aktiivisuus ja verkostot ovat nousseet keskiöön, kun eriarvoisuuden yhä syvenevät kuilut ja johtajien autoritääriset otteet ovat pahentuneet pandemian varjossa. Toimeentulon ja terveyden kriisillä on pitkät juuret siinä, miten Latinalainen Amerikka asemoituu globaalissa maailmassa.

Kuuban muutosvuosi perustuslakiuudistuksen jälkeen

Kuubassa on takana ensimmäinen vuosi uuden perustuslain kanssa. Perustuslaki luo uusia suuntaviivoja hallinnolle, taloudelle ja ihmisoikeuksille, mutta Fidel Castron yksinvallan perintö muuttuu hitaasti.

Scroll to Top