Kirjoittaja: Inna Perheentupa

VTT Inna Perheentupa on erikoistutkija Turun yliopistossa.

nukkeja

Venäjällä feministit tekevät politiikkaa toisin

Feministit ovat ottaneet näkyvän roolin sodanvastaisessa toiminnassa Venäjällä. Heidän ketteryytensä uudessa tilanteessa johtuu muun muassa siitä, että he tekevät politiikkaa monin tavoin toisin kuin valtaapitävät.

Venäjällä feministit osoittavat mieltään verkossa

Feministit toimivat ja kohtaavat Venäjällä usein sosiaalisessa mediassa, jossa aktivismi saa sekä huomiota herättäviä että kätketympiä muotoja. Verkon feministiaktivismia ja sen saamia hätkähdyttäviä muotoja voidaan tarkastella myös epäsuorana vuoropuheluna valtaapitävien kanssa.

Scroll to Top