Avauksia ulkopolitiikkaan

Avauksia ulkopolitiikkaan on Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seuran (KATSE) ja Politiikasta-lehden artikkelisarja, jossa käsitellään ulkopolitiikan teemoja. Toivomme rohkeita, analyyttisia ja virkistäviä avauksia suomalaiseen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. Avauksia ulkopolitiikkaan -sarjassa julkaisemme artikkeleita, jotka tarjoavat kiinnostavia näkökulmia aiheeseen.

Planeettapolitiikka

Kansainvälisten suhteiden tieteenalan uutena avauksena ja poikkitieteellisenä lähestymistapana planeettapolitiikka lupaa paljon. Se vastaa myös tieteenalan pitkäaikaiseen uudistustarpeeseen.

Geoekonomian paluu

Geoekonomian käsite yleistyy ulko- ja turvallisuuspoliittisessa puheessa. Mitä sillä tarkoitetaan?

Kahden kansallisen edun politiikkaa

Kahden kansallisen edun politiikka, jossa Venäjä-suhteita varjellaan historiallisena jatkumona YYA-aikakaudelle, sortuu historian opin yksinkertaistamisen ansaan.

Mitä on suomettuminen?

Puolueettomuutta, identiteettipolitiikkaa, pinteessä elämistä, natottamista, valtiotaitoa… Kokosimme yhteen sivustolla julkaistuja juttuja, joissa politiikan tutkijat pohtivat suomettumisen olemusta.

Scroll to Top