Egypti

Paradigma hukassa: Miten ymmärtää Lähi-itää?

Lähi-idän ongelmia on tutkimuksessa selitetty milloin minkäkin vallitsevan paradigman mukaan. Alueen kehitys on kuitenkin jatkuvasti haastanut kulloisenkin paradigman riittämättömänä selitysmallina.

Miksi he välittäisivät?

Zygmunt Bauman ja Egyptin lähihistoria tarjoavat oppitunnin moraalisesta välinpitämättömyydestä.

Vieritä ylös