Kansalaisaloite

Podcast: Kansalaisaloite poliittisen osallistumisen muotona

Millainen Suomen kansalaisaloitejärjestelmä on ja miten sitä tulisi kehittää? Podcastissa vieraana on Turun yliopiston valtio-opin professori Maija Setälä, joka johtaa Strategisen tutkimuksen neuvoston Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -hanketta.

Kansalaisaloitejärjestelmä vaatii lisää kehittämistä

Hallituksen uudistukset kansalaisaloitelakiin ovat tarpeellisia mutta eivät riittäviä poistamaan kaikkia kansalaisaloitteiden laadinnassa ja käsittelyssä ilmenneitä ongelmia, eivätkä ne huomioi viimeisen kahdeksan vuoden aikana tapahtunutta yhteiskunnan kehitystä.

Scroll to Top