Kunnat

Suomessa on yli 300 kuntaa. Kunnat ovat paikallishallinnon yksiköitä, joiden ylintä päätösvaltaa käyttää neljän vuoden välein yleisillä vaaleilla valittava kunnanvaltuusto.

Asuntopoliittista soutamista ja huopaamista

Sipilän hallituksen asuntopolitiikkaa voi kuvata hapuilevaksi ja poukkoilevaksi. Haastetta hallituksen asuntopolitiikalle asettaa se, että kunnat päättävät itse kaavoituksesta ja asuntotarjonnasta.

Kun rahaa täytyy valvoa, oppilaita ei

Kun lapset laitetaan osallistumaan kuntien säästötalkoisiin selviämällä koulupäivistä keskenään, laiminlyödään lukuisia oikeudellisia velvollisuuksia perustuslaista alkaen.

Kunnat maailmanpolitiikassa

Kuntien julkiset hankinnat ovat merkittävä osa Euroopan taloutta. Vasta viime vuosina kunnat ovat alkaneet ymmärtää valta-asemansa tuoman eettisen vastuun.

Kunnat kouluvalintapolitiikan ristivedossa

Kouluvalintamahdollisuuksien hallinnointi on poliittinen kysymys, Jotta kunnat voivat säilyttää lähikouluperiaatteen, niiden täytyy hallita monenlaisia jännitteitä omassa poliittisessa ja taloudellisessa ympäristössään.

Scroll to Top