lobbaus

Korona muutti EU-lobbausta, mutta sääntelyä tarvitaan

Koronapandemia pakotti myös EU-instituutiot siirtymään etätyöskentelyyn, mukaan lukien Brysselin lobbarit. Tämä haastaa aiemmat kasvokkaisiin tapaamisiin nojanneet lobbauskäytännöt. Uusi tilanne ei kuitenkaan poista tarvetta säännellä EU-lobbausta ja tehdä siitä läpinäkyvämpää.

Eurooppalainen demokratia tarvitsee lobbareita

Elinvoimainen lobbaus on hyvinvoivan ja terveen demokratian merkki. Huolehtimalla siitä, että lobbarit pystyvät vaikuttamaan päätöksentekoon, huolehditaan myös kansallisen ja eurooppalaisen demokratian hyvinvoinnista ja toimintaedellytyksistä.

Lobbaus ja lahjonta

Minkä takia entinen kansanedustaja Jaakko Laakso (vas.) sai elinikäisen porttikiellon Euroopan neuvoston tiloihin, ja mitä väliä sillä on?

Scroll to Top