lobbaus

Nainen pyöröoven edessä.

Byrokraattinen pyöröovi ja sen sääntely Euroopan unionin jäsenvaltioissa

Tietoyhteiskunnan luonteeseen kuuluu, että tiedolla ja asiantuntijuudella on näkyvä rooli poliittisessa päätöksenteossa. Siksi päättäjien liikkuminen julkisen ja yksityisen sektorin välillä eli pyöröoven tunnistamisen tulisi perustua ilmiön ymmärtämiseen asiantuntemuksen liikkeenä.

Byrokraattinen pyöröovi ja sen sääntely Euroopan unionin jäsenvaltioissa Lue lisää »

Scroll to Top