Suomi

Suomea koskevat analyysit käsittelevät maan poliittista järjestelmää, kansainvälisiä suhteita, historiaa ja identiteettiä.

Kohtalokasta edunvalvontaa

Metsäpäättäjät pakottavat Suomen investoimaan miljardeja päästövähennyskeinoihin, jotka eivät vähennä päästöjä.

Kulttuuriharrastuksilla uusia näköaloja Paltamoon?

Nuorten hyvinvointi on huolestuttanut erityisesti Kainuussa, jossa kärsitään korkeasta työttömyysasteesta. Paltamossa toteutetun Työtä Kaikille -työllisyyshankkeen kulttuuritoiminnoilla saattoi asiantuntijoiden mukaan olla erityistä merkitystä syrjäytyneille nuorille.

Jäälle rakennettu: Teknopolitiikka ja Suomen arktinen toimijuus

Teknologiset ratkaisut ja niiden hyödyntäminen tai hyödyntämättä jättäminen vaikuttavat olennaisesti arktisten alueiden tulevaisuuteen. Turvallisuuden, hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen kannalta teknologiat voivat olla hyviä tai pahoja, mutta ne eivät ole koskaan neutraaleja.

Suomalainen jeremiadi

Suomalaisessa keskustelussa esitetään poikkeuksellisen synkkä kuva maan poliittisesta tilanteesta. Tarina ainutlaatuisen Suomen noususta ja tuhosta noudattaa vanhan jeremiadiperinteen kolmiosaista kaavaa.

Viro 100: Kaiken takana oli Nokia

Sekä Suomi että Viro ovat viime vuosikymmeninä rakentaneet omaa tarinaansa tietoyhteiskuntina ja tietoteknologian edelläkävijämaina. Kilvoittelu on sparrannut kilpakumppaneita ja luonut synergiaetuja.

Suomen syrjäytetyt nuoret syrjäytyneessä demokratiassa

Demokratian vahvuus punnitaan sen kyvyssä turvata yhdenvertaisen poliittisen osallisuuden edellytykset myös huono-osaisille nuorille. Tällä kriteerillä suomalainen demokratia näyttää vahvasti syrjäytyneeltä, mikä voi aiheuttaa monenlaisia uhkia sen kestävyydelle.

Scroll to Top