Haemme toista päätoimittajaa ja uusia jäseniä toimituskuntaan / Vi söker andra chefredaktör och nya medlemmar till redaktionen

(För svenska se nedan!)

Politiikasta.fi kutsuu uusia jäseniä toimituskuntaan sekä hakee toista päätoimittajaa

Politiikasta.fi on Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisema verkkolehti, joka tekee yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta ymmärrettävää, kiinnostavaa ja ajankohtaista. Kutsumme nyt

Uusia jäseniä toimituskuntaamme

Toivomme toimituskuntaamme yhteiskuntatieteiden tutkijoita eri yliopistoista, muista instituutioista, verkostoista ja oppiaineista. Tällä kertaa etsimme aivan erityisesti kaksikielisiä toimituskuntalaisia ruotsinkielisestä tiedeyhteisöstä.

Toimituskuntalaisilta toivotaan

 • vähintään kahta kirjoitusta julkaisuun vuodessa
 • hieman useammin kirjoitusten hankkimista omilta verkostoiltanne
 •  julkaisun ideointia ja kehittämistä yhdessä päätoimittajan ja toimitussihteerin kanssa.

Toimituskunnassa toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja tarjoaa väylän harjoittaa tutkijan yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Politiikasta.fi kehittää jatkuvasti uusia tapoja yleistajuistaa tiedettä ja toimii yhteistyössä muiden tiedemedioiden kanssa. Vuoden alusta sivustolla on vierailtu yli 45 000 kertaa.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus huhtikuun loppuun mennessä osoitteeseen toimitus@politiikasta.fi.

 

Haemme myös

Toista päätoimittajaa

Politiikasta.fillä on kaksi päätoimittajaa. Päätoimittajan kausi on kaksi vuotta, josta jälkimmäinen vastaavana päätoimittajana. Päätoimittajan tehtäviin kuuluvat verkkolehden toimituksellisen ja taloudellisen linjan suunnittelu sekä toimituskunnan työskentelyn ohjaaminen.

Toivomme hakijalta yhteiskuntatieteellistä koulutusta, kokemusta toimittamisesta tai tieteen yleistajuistamisesta sekä sosiaalisen median tuntemusta. Tällä kertaa etsimme aivan erityisesti kaksikielistä päätoimittajaa ruotsinkielisestä tiedeyhteisöstä.

Politiikasta.fi ei maksa päätoimittajalle säännöllistä taloudellisesta korvausta, mutta tulevaisuudessa pyrimme kertaluontoisiin vuosikorvauksiin verkkolehden taloustilanteen mukaan. Politiikasta.fi tarjoaa väylän harjoittaa yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Politiikasta.fi kehittää jatkuvasti uusia tapoja yleistajuistaa tiedettä ja toimii yhteistyössä muiden tiedemedioiden kanssa. Vuoden alusta sivustolla on vierailtu lähes 45 000 kertaa.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus huhtikuun loppuun mennessä osoitteeseen toimitus@politiikasta.fi.

 

Lisätietoja toimituskunnassa työskentelystä ja päätoimittajuudesta:

Päätoimittaja Johanna Vuorelma
johanna@politiikasta.fi

Toimitussihteeri Maija Lähteenmäki
maija@politiikasta.fi

 

Politiikasta.fi välkomnar nya medlemmar till redaktionen och söker andra chefredaktör

Politikasta.fi är en nätpublikation med Statsvetenskapliga föreningen som ansvarig utgivare och syfte att publicera på ett intressant och lättläst sätt aktuell samhällsvetenskaplig forskning. Vi utlyster nu ansökan till:

Nya redaktionsmedlemmar

Vi välkomnar nya samhällsvetenskapliga forskare från olika universitet, institutioner, nätverk och områden. Denna gång välkomnar vi speciellt tvåspråkiga redaktionsmedlemmar från svensk- och tvåspråkiga forskargemenskap.

Av redaktionsmedlemmar önskar vi

 • minst två publikationer i Politiikasta.fi om året
 • något oftare anskaffning av publikationer till Politiikasta.fi från den egna eller andra forskargemenskaper
 • deltagande i utvecklingen av publikationsidéer och verksamheten tillsammans med chefredaktören och redaktionssekreteraren

Verksamheten i redaktionen fungerar på frivillighet och ger forskaren möjlighet till aktiv samhällellig växelverkan. Politiikasta.fi utvecklar fortgående nya sätt för popularisering av vetenskap och samarbetar även tätt med andra forskarmedier. Under år 2016 har Politiikasta.fi besökts 45 000 gånger.

Vi ber dig skicka en fritt formulerad ansökan under april till adressen toimitus@politiikasta.fi.

 

Vi söker även

Andra chefredaktör

Politiikasta.fi har två chefredaktörer på två års mandat. Vi söker nu chefredaktör för två år, av vilket det senare året som ansvarig chefredaktör. Till chefredaktörens uppgifter hör ledande av nätpublikationens redaktionella och ekonomiska verksamhet och dess utveckling samt styrande av redaktionen.

Vi önskar se sökande med samhällsvetenskaplig forskningsutbildning, erfarenhet av redaktionellt arbete eller popularisering av vetenskap och kunskap om social media. Vi välkomnar speciellt sökande med tvåspråkig bakgrund eller kontakter till svenskspråkiga forskargemenskaper.

Politiikasta.fi betalar ingen regelbunden ersättning till chefredaktören. I framtiden strävar vi dock till att kunna ersätta en gång om året, dock enligt publikationens ekonomiska situation. Politiikasta.fi erbjuder ett enastående tillfälle att lära samhällellig växelverkan och få ledarerfarenhet i redaktionellt arbete. Politiikasta.fi utvecklar fortgående nya sätt för popularisering av vetenskap och samarbetar även tätt med andra forskarmedier. Under år 2016 har Politiikasta.fi besökts 45 000 gånger.

Vi ber dig skicka en fritt formulerad ansökan under april till adressen toimitus@politiikasta.fi.

 

Mer information om arbetet i redaktionen och som chefredaktör ger:

Chefredaktör Johanna Vuorelma 
johanna@politiikasta.fi

Redaktionssekreterare Maija Lähteenmäki
maija@politiikasta.fi

2 ajatusta aiheesta “Haemme toista päätoimittajaa ja uusia jäseniä toimituskuntaan / Vi söker andra chefredaktör och nya medlemmar till redaktionen”

 1. Juhani Kahelin

  Hakuilmoitus heijastaa instituutiouskoisuutta. Pitää olla tutkija, pitää olla yliopistosta tai muusta instituutioista. Mitä nuo ”verkostot” tarkoittanevat?
  Tänään yhä useampi toimii instituutioiden ulkopuolella, ehkä hyvä niin. Myös virastoissa tai muissa työpaikoissa vilisee erinäisiä kriittisiä ajattelijoita, osa on niinsanottuja tohtoreita, osa vähemmän tohtoreita.
  Kun nimen alla lukee ”vapaa tutkija” tai ”vapaa toimittaja” , mielenkiintoni herää.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top